Voorwaarden gratis artikelen en kortingscodes

Voorwaarden kortingscodes

Op Lingeriebestellen.nl vind je regelmatig acties met een kortingscode. Hieronder vind je de voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je een kortingscode gebruikt.

Kortingspercentage

Een code die recht geeft op een bepaald kortingspercentage (bijvoorbeeld 10%), kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Ook is het niet mogelijk om meerdere kortingscodes tegelijk te gebruiken.

Kortingsbedrag

Voor een code die recht geeft op een bepaald kortingsbedrag (bijvoorbeeld €10), geldt doorgaans een minimaal bestedingsbedrag. Zolang je bij het afrekenen aan dit bedrag komt, maakt het niet uit of de artikelen in je winkelmandje afgeprijsd zijn of niet. Ook hier geldt dat er maar één kortingscode gebruikt kan worden per bestelling.

 

Social media winacties

Kort samengevat:

  • Uw gegevens worden NIET verstrekt aan derden
  • U ontvangt van ons GEEN post op uw huisadres
  • Deze actie wordt georganiseerd door EDC Retail BV, Phoenixweg 6, 9641KS Veendam. 0598-690453. https://www.edc.nl

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de facebook acties van EDC Retail en de daaronder vallende shops (hierna verder te noemen 'actie').
1.2 De actie wordt georganiseerd door EDC Retail. 
1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname 
2.1.1 Iedere natuurlijke persoon met een facebook account kan deelnemen aan deze actie, mits woonachtig in Nederland of Belgie. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
2.1.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: a) Medewerkers van EDC Retail; b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn. 
2.1.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het lid zijn of lid worden van de nieuwsbrief / liken van de facebookpagina. 
2.1.4 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan EDC Retail de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van EDC Retail te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email. 
2.1.5 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, EDC Retail tevens het recht om zijn/haar Facebooknaam op de website te plaatsen. 
2.1.6 De gegevens die EDC Retail in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van EDC Retail en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.1.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. EDC Retail zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
2.2 Vaststelling van de winnaars 
2.2.1 Uit alle deelnames wordt door EDC Retail de prijswinnaar getrokken.
2.2.2 Deze trekking zal plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 5.2. 
2.2.3 Niet winnende deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.2.4 Prijzen worden verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan EDC Retail.
2.2.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.


3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid EDC Retail
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. EDC Retail garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 
3.1.2 EDC Retail is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. EDC Retail geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard produktgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 
3.2 Aansprakelijkheid derden 
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van EDC Retail cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

 

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud 
4.1.1 EDC Retail behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voorzover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 
4.2 Vragen en klachten 
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar winactie@edc.nl. 
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

5. Specificatie acties

5.1.1 De 'Sugar&Spice' like&winactie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor deelnemers op Facebook. 

5.1.2 Om deel te nemen dien je de post over de winactie en de Facebookpagina van Lingeriebestellen te liken

5.1.3 De winnaar wordt door een medewerker van EDC Retail gekozen uit alle deelnames op Facebook.

5.1.4 De actie wordt niet door Facebook georganiseerd.

5.1.5 De actie loopt t/m 11 juni 2017. De winnaar krijgt bericht via Facebook. De naam van de winnaar wordt ook vermeld op onze Facebookpagina.

5.1.6 Deelnemers maken kans op een van de lingeriesetjes, afgebeeld op de post.